Odstředivka BĚLA - Kovozávod Frýdlant v Čechách - okolo 1950.jpg