Choď na obsah Choď na menu
 


(1997) Zložitá transformácia Calexu Zlaté Moravce

25. 3. 2009

Zlaté Moravce 18. novembra 1997 (TASR)

Objem výroby 550 miliónov Sk dosiahla za desať mesiacov tohto roku akciová spoločnosť Calex Zlaté Moravce. Predpokladaný objem výroby na tento rok by mal dosiahnuť približne 700 miliónov Sk. Z vyrobených 32 000 kusov chladničiek a mrazničiek zostalo na Slovensku 50,5 percenta, zvyšok spoločnosť exportovala najmä do Českej republiky, kam smerovalo 24,1 percenta z celkovej výroby.

Licenčný kompresor (vyrobených 190 000 kusov) vyrába dnes spoločnosť predovšetkým do vlastných výrobkov a pre spoločnosť Samsung-Calex. Ekonomické a finančné problémy v posledných troch rokoch sa výrazne prejavili aj v situácii na trhu, keď si odberatelia hľadajú stabilnejších partnerov. Prejavuje sa to najmä v ČR, kam v minulosti smerovali dve tretiny našich výrobkov a jedna tretina zostávala na Slovensku. Dnes je to naopak. Príčiny vidím v realizácii rozsiahlej investície - vo výstavbe závodu licenčného kompresoru, v nedosiahnutí plánovaných výrobných kapacít a ekonomickej návratnosti, vo vytvorení spoločného podniku Samsung-Calex bez očakávaných ekonomických prínosov pre Calex, v ktorom sa nezjednotila obchodná politika a partneri sa začali správať ako konkurenti, a v zmenách na trhoch, predovšetkým slovenskom a českom, uviedol pre TASR finančný riaditeľ Calexu, a.s., Zlaté Moravce Ladislav Šupa. Súčasné dlhodobé záväzky Calexu predstavujú 5,6 miliardy Sk, z toho dlhy Eximbanke za dodávateľský úver na licenčný kompresor sú 2,4 miliardy Sk. Dlhy voči štátnemu rozpočtu za splácanie úverov a úrokov, na ktoré štát poskytol záruku, predstavujú 3,2 miliardy Sk. Spolu s krátkodobými záväzkami voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a fondu zamestnanosti vo výške 400 miliónov Sk a bankovým úverom 2,3 miliardy Sk (okrem Eximbanky) dosiahli celkové dlhy Calexu 8,3 miliardy Sk. Tieto dlhy, ktoré sa postupne viac a viac nabaľujú, nie je Calex chopný splatiť - napríklad len ročné úroky predstavujú 800 miliónov Sk. Možnosť fungovania Calexu v takejto konštalácii nie je perspektívna, preto sa hľadajú nové východiská. V decembri 1996 Samsung definitívne odstúpil od rozvíjania ďalších aktivít v rámci spoločného podniku Samsung-Calex, s.r.o., rovnako aj od privatizačných zámerov na zvyšok Calexu. Ministerstvo hospodárstva SR, Omnia (pred vstupom Samsungu do spoločného podniku do roku 1992 výhradný exportér výrobkov Calexu) a Všeobecná úverová banka (VÚB) začali spoločne pracovať na projekte vzniku nového Calexu. Nosnou myšlienkou projektu bolo zlúčenie všetkých životaschopných aktivít v Calexe a vytvorenie celku, ktorý má pespektívy ďalšieho fungovania. V marci 1997 vláda schválila vypracovaný projekt. Akcionármi nového Calexu sa stali Ministerstvo hospodárstva SR (51 percent), Omnia (25 percent) a VÚB (24 percent). Prvým krokom transformácie bolo odkúpenie obchodného podielu Samsungu v Samsung-Calex, s.r.o., Calexom, a.s. Ďalej nasledoval odpredaj obchodného podielu Calexu, a.s., novému Calexu, a.s., ktorý sa tak stal stopercentným vlastníkom Samsung-Calex, s.r.o. Tieto dva kroky boli zrealizované. Tretím krokom transformácie malo byť zlúčenie živých prevádzok Calexu (licenčný kompresor a Iberna) s novým Calexom, premenovanie spoločnosti s r.o. na akciovú spoločnosť a zlúčenie oboch spoločností s tým, že spolu s oboma prevádzkami, ktoré sa vkladajú do nového spoločného Calexu, prejdú aj ich pracovníci. Z dôvodu vysokej zadlženosti a založenia majetku Calexu však ani vláda, ani zakladateľ nesúhlasili s touto formou transformácie. Namiesto vkladu prevádzok sa bude realizovať len ich prenájom novému Calexu. V súčasnosti je tento krok v štádiu riešenia a podľa L. Šupu by mal byť zrealizovaný k 1. januáru 1998.

 

Náhľad fotografií zo zložky Calex - publikácia z n.p.

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.