Choď na obsah Choď na menu
 


(2001) Ochranná známka Calex zatiaľ ostáva v konkurze

28. 4. 2009

 

19.11.2001, TREND / JURAJ HRÚZ

Výsledkom desaťročného úsilia o získanie zahraničného investora a stabilizáciu výrobcu chladničiek Calex, a.s., Zlaté Moravce je takmer 14 mld. Sk pohľadávok prihlásených do dvoch konkurzov rozdelenej firmy. Počas tohto obdobia stratil región s vyše 30-percentnou nezamestnanosťou štyri tisícky pracovných miest. Výroba chladničiek, ktorá si aj v silnej zahraničnej konkurencii dokázala udržať viac ako tretinový podiel na domácom i českom trhu, sa skončila.

Problém kompresorov

Problémy Calexu sa začali pri výrobe kompresorov. Montrealský protokol zakazujúci používanie freónov postavil vedenie podniku pred nutnosť používania nových kompresorov. Tie v Zlatých Moravciach síce vyvíjali, ale ako pripúšťa posledný riaditeľ Calexu Jozef Podoba, nedosahovali dostatočnú úroveň.

Preto s podporou vlády založila firma v roku 1991 spoločný podnik s juhokórejským Samsungom. Nepodarilo sa však využiť výrobné kapacity predraženej linky a nerentabilná produkcia sa stala nepredajnou. Nasledoval odchod Samsungu, neskôr vznik Nového Calexu, a.s., Zlaté Moravce. Oproti pôvodnému zámeru však doňho nevložil štát majetok, takže firma si ho od Calexu prenajímala. To vytvorilo spleť komplikovaných vzťahov, ktoré podľa konkurzného správcu Nového Calexu Mateja Vidu pretrvávajú dodnes.

Zbytočné vyčkávanie

Medzi vyhlásením konkurzov oboch úzko prepojených podnikov je odstup jedného roka. J. Podobovi sa konkurz na predlžený Calex podarilo vyhlásiť až na tretí pokus. Obavy z nárokov na štátny rozpočet, ktorý by po vyhlásení bankrotu musel uhradiť štátne záruky, viedli ministerstvo financií k žiadosti na rezort hospodárstva, aby konkurzu zabránil. Argument J. Podobu, že svojím vyčkávaním porušuje zákon, bol prijatý až v auguste 2000. Vtedy Krajský súd v Bratislave vyhlásil konkurz na Calex.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová ho označila za špekulatívny, hoci firma mala záporné vlastné imanie presahujúce sedem miliárd korún. K vyhláseniu konkurzu totiž došlo v dobe schválenia ďalšieho úveru so štátnou zárukou vo výške 300 mil. Sk, už pre Nový Calex.

Ten mal podľa bývalého generálneho riaditeľa Jozefa Bittarovského slúžiť na rozbeh výroby. Namiesto nákupu materiálu na dva mesiace sa však celý použil na zníženie záväzkov. Koncom minulého roka sa preto opäť zastavila výroba, ktorá sa definitívne skončila na jar tohto roku. Snahy najväčšieho akcionára - Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava i ministerstva hospodárstva o nájdenie zahraničného investora sa skončili neúspechom. Koncom apríla tohto roka sa k vstupu do spoločnosti negatívne vyjadril aj "posledný investor, ktorý uvažoval o kúpe Nového Calexu inak ako v konkurze". Celkovo vedenie za deväť mesiacov oslovilo okolo 40 potenciálnych investorov.

Koordinácia konkurzov

Štát podľa J. Bittarovského do Calexu vložil za desať rokov miliardy korún bez hmatateľných výsledkov. K vyhláseniu konkurzu na Nový Calex došlo v auguste. O mesiac neskôr ministerstvo financií zaplatilo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava zaručený 300-miliónový úver, v októbri poslednou splátkou vo výške 832 mil. Sk uhradilo poslednú časť z deviatich miliárd realizovaných záruk.

Rozdiel jedného roku medzi oboma konkurzmi spôsobili podľa M. Vidu i konkurzného správcu Calexu Petra Priatku vzájomné vzťahy. Úzka previazanosť si vyžaduje koordináciu oboch konkurzov, na ktorej sa okrem správcov podieľa i Slovenská konsolidačná a ministerstvo financií.

Takýto postup podľa M. Vidu "nie je celkom štandardný", ale situáciu uľahčuje, že v oboch prípadoch je najväčším veriteľom štát. Veriteľom Nového Calexu je aj Calex s pohľadávkou okolo 140 mil. Sk.

Kým v Calexe prebehlo prieskumné pojednávanie, schválil sa plán speňaženia a došlo k siedmim kolám predaja majetku, prieskumné pojednávanie a prvá schôdza veriteľov Nového Calexu bola až začiatkom novembra. Prihlásené pohľadávky predstavovali 1 066 mil. Sk, konkurzný správca však neuznal pohľadávku Fondu národného majetku SR vo výške 300 mil. Sk, pretože "neexistuje právny vzťah medzi veriteľom a úpadcom". Táto pohľadávka je duplicitná s pohľadávkou ministerstva financií, ktorá vznikla refundáciou úveru VÚB.
Peter Priatka


Ešte pred schôdzou veriteľov sa však na základe súhlasu súdu predala časť majetku Nového Calexu, ktorá súvisela s ostatným kolom predaja majetku koncom októbra. V ňom väčšinu nehnuteľností Calexu odkúpil dánsky strojársky koncern Danfoss. Ten plánuje v Zlatých Moravciach vyrábať komponenty pre svoje kompresory. Časť nehnuteľností, v ktorých funguje firma Volkswagen-Elektrické systémy, a.s., Zlaté Moravce, kúpilo mesto Zlaté Moravce.

Ceny transakcií všetky dotknuté strany utajujú. Podľa informácií TRENDU však do výnosov z konkurznej podstaty Calexu pribudlo približne pol miliardy korún. Znalecký posudok stanovil hodnotu majetku Calexu na 1,3 mld. Sk, čo je zhruba desatina z objemu pohľadávok. Ocenenie Nového Calexu bez majetkových podielov a finančných investícií je podľa M. Vidu takmer pol miliardy korún, pohľadávky z obchodného styku predstavujú okolo 650 mil. Sk.

Zostalo na predaj

V konkurznej podstate Calexu ešte zostala technológia Iberna v nadobúdacej hodnote 440 mil. Sk. Správcovia rokujú so zatiaľ nemenovanými zahraničnými investormi z brandže. M. Vida však upozorňuje, že európsky trh s bielou technikou prechádza recesiou a v súčasnosti je na predaj sedem závodov na výrobu chladničiek. Tie na rozdiel od Calexu ešte fungujú.

M. Vida však zostáva optimistom, keď vstup Danfossu považuje za dobrý signál pre jeho obchodných partnerov, ktorí jeho kompresory do chladničiek využívajú. Cieľom P. Priatku je dostať do konkurznej podstaty Calexu aj ochrannú známku, ktorú si na 30 rokov prenajal Nový Calex. Podľa zmluvy je ňou možné disponovať až po súhlase oboch strán.

Nepredané zostalo aj tepelné hospodárstvo, ktoré má strategický význam pre výrobu v areáli, preto sa k jeho predaju bude podľa M. Vidu postupovať opatrne. Zatiaľ ho prevádzkuje firma v konkurze.

Konkurzy oboch Calexov budú mať v strednodobom výhľade nepriaznivý
vplyv na zamestnanosť. Miera nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce dosahuje podľa primátora Milana Skyvu 33 percent. Nový Calex pri ukončení výroby zamestnával 1 600 ľudí, Danfoss v budúcom roku plánuje prijať 200 pracovníkov. V začiatkoch nepočíta so subdodávkami od domácich firiem. Na výrobu Calexu však bolo naviazaných viacero malých spoločností, ktoré prídu o odbytové možnosti.

 
 

Náhľad fotografií zo zložky Calex

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Привет

(valerastar3929099, 24. 4. 2021 12:36)

Привет https://apple.com